به نقل از مقامات سازمان صدا و سیمای چین ، در فراخوان سه روزه صنعت صدا و سیما كه طی هفته گذشته در شانگ‌‏های برگزار شد ، بازار موسیقی دیجیتالی چین تا پایان سال ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به ترتیب به ۱/۴، ۱۴/۸ و ۷/۱۲ میلیارد یوآن خواهد رسید.

گفتنی است ، طی سال گذشته ، نرخ فروش تولیدات موزیك دیجیتال در این كشور به ۶/۳ میلیارد یوآن معادل ۴۵۰ میلیون دلار آمریكا گزارش شده بود.