دكتر كامران دانشجو, استاندار تهران, در جلسه شورای معاونان و مشاوران با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح انتقال آب سد لتیان به شهرهای بومهن و پردیس, گفت: تا اجرای كامل این طرح دو حلقه چاه آب آشامیدنی برای جبران كم‌‏آبی این شهرها در منطقه حفر خواهد شد.استاندار تهران گفت: وزارت مسكن و شهرسازی مسوولیت اجرای طرح انتقال ایستگاه‌‏های پمپاژ، تاسیسات جانبی و تصفیه‌‏خانه طرح آب‌‏رسانی را به عهده دارد و طبق مصوبات امید است, نسبت به اجرای تعهدات در منطقه تسریع نماید.وی, با اشاره به ضرورت تامین نیاز اولیه شهروندان دستور داد؛ اداره كل امور آب و شركت آب و فاضلاب استان تهران با حفر دو حلقه چاه آب آشامیدنی و اجرای این طرح به طور موقت برای تامین ‌‏آب مورد نیاز مردم منطقه اقدام كنند.دانشجو گفت: تاخیر در اجرای پروژه علاوه بر خسارات مالی تبعات سیاسی و اجتماعی را بر استان تحمیل خواهد كرد.وی گفت: تاكنون بیش از ۴۵۰ میلیون تومان بابت انتقال آب به وسیله تانكر در محل هزینه شده است و تسریع در اجرای طرح علاوه بر تامین نیازهای اولیه مردم از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری خواهد كرد.