داستان های ادبیات كهن ایرانی همیشه جذاب و دلنشین و فراتر از مرزهای سنی و جغرافیایی بوده است. اما چگونگی ارائه آنها به شیوه ای مدرن و به روز نكته ای است كه این روزها در انتشار داستان های قدیمی ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. «راز آن درخت» از این دست كتاب ها است كه نشر افق به تازگی منتشر كرده است. این كتاب داستان «جستن آن درخت كه هر كه میوه آن خورد، هرگز نمیرد» برگرفته از مثنوی مولانا را به تصویر می كشد. فیروزه گل محمدی تصویرگری «راز آن درخت» را انجام داده است. او تاكنون حدود ۲۱ كتاب را در حوزه ادبیات كودك تصویرگری كرده و موفق به دریافت جوایز بین المللی بسیاری نیز شده است.گل محمدی همچنین به تازگی جایزه اول مسابقه نویسندگی و تصویرگری «كاتا چیترا»ی هند ۲۰۰۵ را به طور مشترك با راشین خیریه دریافت كرده است. او «راز آن درخت» را با بهره گیری از هنر ایرانی به شیوه ای مدرن تصویر كرده است. ژانین دسپنیت منتقد بنام فرانسوی در كتاب نقد تصویرگری بین المللی خود درباره آثار گل محمدی نوشته است: «اصول نقاشی مدرن از روش اصیل و شخصی او می تراود.»«راز آن درخت» روایت پادشاهی است كه شنیده است میوه ای از درختی در هندوستان می روید كه هر كسی از آن بخورد نه هرگز پیر می شود و نه می میرد. پادشاه طمع جاودانگی می كند و قاصدی را از پی این درخت روانه می كند به هندوستان و قاصد سال ها در جست و جوی این درخت شهر به شهر می گردد و داستان هایی كه در این سفر روایت می شود...تا اینكه شیخ عالمی او را از راز این درخت آگاه می كند: «تو به صورت رفته ای گم گشته ای / ز آن نمی یابی كه معنی هشته ای»این داستان پیش از مولانا نیز در كتاب جاودان شاهنامه فردوسی و عجایب نامه محمود طوسی آمده است كه در این كتاب این روایت ها نیز به تصویر كشیده شده اند. كتاب «عجب اشتباهی» اولین كتابی است كه فیروزه گل محمدی در سال ۱۳۶۴ تصویرگری كرده و تصویرگری كتاب «فیل در خانه تاریك» براساس اشعار مولانا آخرین اثر او است.