آفتاب

قطار سریع السیر «اصفهان ـ تهران» از كاشان عبور می كند

قطار سریع السیر «اصفهان ـ تهران» از كاشان عبور می كند

با پایان یافتن مناقشات و اختلافات در وزارت راه و ترابری درباره تعیین مسیر قطار برقی (سریع السیر) اصفهان - تهران و توقف سه ماهه پروژه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استناد نظر كارشناسی رأی به ادامه پروژه متوقف شده و عبور مسیر قطار از دالان شرقی یعنی اصفهان - نطنز - كاشان - قم و تهران داد.

کد N152548

وبگردی