گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران

مجلس,کمیسیون حمایت از تولید ملی

این گزارش به مواردی ازجمله آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، سیاست‌های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اشاره دارد .

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره «آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران و با رویکرد حمایتی»  توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.

این گزارش به مواردی ازجمله آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، سیاست های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اشاره دارد .

در آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران به مولفه هایی ازجمله نرخ مشارکت پایین، اشتغال جوانان، روند فزاینده اشتغال ناقص، بیکاری پنهان عدم تطابق تحصیلی بین زنان، فقدان آمار واقعی بیکاری توجه شده است. در موضوع سیاست های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیزبه سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست های فعال بازار کار اشاره شده است.

در بخشی از این طرح برای اصلاح نظام آمار و اطلاعات بازار کار پیشنهاداتی به شرح زیر بیان شده است:

- در راستای اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، مرکز آمار ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوریمکلفند ظرف مدت معینی اقداماتی را ازجمله ثبت کارفرما با کد ثبت شرکت یا کد ملی و ثبت کارجو با کد ملی، ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مراکز کاریابی خصوصی، ادغام و سازماندهی پایگاه داده وزارت کار و وزارت خانه های متولی آموزش و... ارائه شده است.

در پایان این گزارش طرحی نیز به این منظور در هشت ماده ارائه شد.

کد N2014121