تغییر در اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان مستقل سینما

سینما و تئاتر,تغییر در اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان مستقل سینما

تعداد اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران افزایش یافت.

به گزارش ایلنا،در پی تصویب اساسنامه انجمن مبنی بر پذیرش اعضای حقیقی و پیوستن اعضای حقیقی انجمن مدنی سابق به انجمن صنفی، مجمع عمومی برای افزایش افراد هیات مدیره برگزار شد.

در این نشست که با حضور دو سوم اعضای صاحب رأی و مهندس کلاته نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی برگزار شد، ابتدا رییس انجمن گزارشی از مشکلات مربوط و رفع موانع  به اساسنامه و حضور اعضای حقیقی در کنار اعضای حقوقی را ارائه داد. سپس مجمع عمومی امین تارخ، مرتضی شایسته، سیروس تسلیمی را به عنوان اعضای هیات رییسه و حسن قلی زاده و غلامرضا گمرگی را به عنوان اعضای ناظر برگزید.

سپس برای انتخاب اعضای هیات مدیره رأی گیری شد. و در نتیجه رضا درمیشیان، سعید خانی و منصور لشگری قوچانی به اعضای هیات مدیره انجمن صنفی اضافه شدند.

ترکیب فعلی هیات مدیره پس از افزایش تعداد عبارت است از  منیژه حکمت و  مرتضی شایسته  ، سیروس تسلیمی، سید محمود رضوی، سید غلامرضا موسوی، رضا درمیشیان، سعید خانی، ساسان سالور و منصور لشگری قوچانی است.سید محسن جاهد و علی واجد سمیعی بازرسان انجمن هستند.

مجمع عمومی به هیات مدیره تکلیف کرد که در اولین فرصت شورای تولید، شورای پخش و هیات داوری را راه اندازی نماید.

 

 

کد N2009662