لمس تصاویر ۳بعدی؛

دوربین سه بعدی مخصوص نابینایان را ببینید

فناوری

یک دوربین مخصوص نابینایان ساخته شده که تصاویر سه بعدی می سازد و فرد می تواند آن را لمس کند.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوربین سه بعدی ساخته شده که به افراد نابینا اجازه می دهد تصاویر مختلف را ببینند. دوربین ۲C۳Dتصاویر و ویدئوهای سه بعدی را با استفاده از پیکسل های سه بعدی ایجاد می کند. این پیکسل ها حرکت می کنند تا تصویر فیزیکی را بسازند که فرد با لمس نمایشگر می تواند آن را احساس کند.

اگر فرد از تصویر خوشش بیاید، می تواند آن را ذخیره و هر زمان که بخواهد تصویر را لمس کند.

کد N2008677