پشت‌پرده فیلترینگ هوشمند اینستاگرام!

فیلتر هوشمند اینستاگرام, فیلتر اینستاگرام, اینستاگرم, طنز

به بهانه شایعه فیلترشدن اینستاگرام، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در کانال شهرونگ منتشرکرد.

به بهانه شایعه فیلترشدن اینستاگرام، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در کانال شهرونگ منتشرکرد.
کد N2005396