بعد از اصلاح لباس دهقان فداکار، نوبت به «باز باران با ترانه» رسید!

دهقان فداکار, دهقان فداکار در کتاب فارسی, ریزعلی خواجوی, اسم دهقان فداکار, قصه دهقان فداکار,

در حاشیه اصلاح پوشش دهقان فداکار در کتب درسی، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را که چتی جالب با وزیر آموزش و پرورش است، در کانال طنز و کارتون «شهرونگ» منتشرکرد.

در حاشیه اصلاح پوشش دهقان فداکار در کتب درسی، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را که چتی جالب با وزیر آموزش و پرورش است، در کانال طنز و کارتون «شهرونگ» منتشرکرد.
کد N1987615