واکنش جدید محسن رضایی به ارزش پول ملی ایران | ملت اعتبار را بازمی‌گرداند

محسن رضایی,تجاری مالی

همشهری آنلاین: محسن رضایی نوشت: ‏ارزش ‎پول ملی به امنیت، ثبات سیاسی، جمعیت، منابع طبیعی و انسانی، تولید و تجارت وابسته است. ملت ما اعتبار ‎پول ملی را باز می‌گرداند.