فیلم | تابلوی یک میلیون یورویی بنکسی (هنرمند ناشناس) بعد از حراج به کاغذ پاره تبدیل شد!

Banksy, بنکسی, هنرمند معروف گرافیتی‌کار ,نقاش خیابانی, نقاش ناشناس انگلیسی, robin gunningham, نقاشی بالن, تابلوی بالن, بنکسی کیست؟

به محض اینکه چکش در حراجی ساتبیز به صدا درآمد و یک تابلوی بنکسی به ارزش «یک میلیون و ۱۸۰ هزار یورو» به فروش رفت، دستگاه کاغذ خرد کن مخفی شده در قاب تابلو آغاز بکار کرد و نقاشی در مقابل چشمان حیرت‌زده ناظران به کاغذ پاره تبدیل شد.

به محض اینکه چکش در حراجی ساتبیز به صدا درآمد و یک تابلوی بنکسی به ارزش «یک میلیون و ۱۸۰ هزار یورو» به فروش رفت، دستگاه کاغذ خرد کن مخفی شده در قاب تابلو آغاز بکار کرد و نقاشی در مقابل چشمان حیرت‌زده ناظران به کاغذ پاره تبدیل شد.

اکنون بحث بر سر این است که آیا از یک سو این کاغذپاره‌ها هم بخشی اثر هنری هستند که ارزش بیشتری به اثر بخشیده‌اند و از سوی دیگر آیا خریدار باید مبلغ اعلام شده در حراجی را بپردازد؟
بنکسی (Banksy) نام مستعار هنرمند ناشناس گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است. او خودش آثارش را نمی‌فروشد.


فیلم | تابلوی یک میلیون یورویی بنکسی (هنرمند ناشناس) بعد از حراج به کاغذ پاره تبدیل شد!به محض اینکه چکش در حراجی ساتبیز به صدا درآمد و یک تابلوی بنکسی به ارزش «یک میلیون و ۱۸۰ هزار یورو» به فروش رفت، دستگاه کاغذ خرد کن مخفی شده در قاب تابلو آغاز بکار کرد و نقاشی در مقابل چشمان حیرت‌زده ناظران به کاغذ پاره تبدیل شد.


کد N1978363