فیلم | توضیحات ظریف درباره دیدار با جان کری

جان کری, محمد جواد ظریف, گفتگوی کری و ظریف, ترامپ, کری خطاب به ترامپ, کتاب کری, مذاکرات هسته ای ایران, مذاکرات هسته ای, توافق هسته ای, برجام, دیدار ظریف و جان کری

وقتی به نیویورک میروم از صدر تا ذیل می آیند و دیدار میکنند از کسینجر تا کری و نمایندگان

عصر ایران: وقتی به نیویورک میروم از صدر تا ذیل می آیند و دیدار میکنند از کسینجر تا کری و نمایندگان


فیلم | توضیحات ظریف درباره دیدار با جان کریوقتی به نیویورک میروم از صدر تا ذیل می آیند و دیدار میکنند از کسینجر تا کری و نمایندگان
کد N1961500