فیلم | درگیری رزمی امیرعلی اکبرى با على ضیا!

امیر علی اکبری, مسابقات mma , مبارزه, ورزش رزمی, خرس لهستان, مسابقه امیرعلی اکبری با خرس لهستان, فیلم مسابقه امیرعلی اکبری با خرس لهستان, امیر علی اکبری در برنامه علی ضیا

امیرعلی اکبری، ورزشکار ایرانی در رشته MMA که به شهرت جهانی رسیده است دیشب مهمان برنامه علی ضیا بود.

امیرعلی اکبری، ورزشکار ایرانی در رشته MMA که به شهرت جهانی رسیده است دیشب مهمان برنامه علی ضیا بود. در قسمتی از برنامه امیرعلی به علی ضیا برخی از تکنیک های رزمی را آموزش داد.

فیلم | درگیری رزمی امیرعلی اکبرى با على ضیا!امیرعلی اکبری، ورزشکار ایرانی در رشته MMA که به شهرت جهانی رسیده است دیشب مهمان برنامه علی ضیا بود.

کد N1961474