پست زیبا و پرمعنای صابر ابر

صابر ابر, اینستاگرام صابر ابر, بازیگر سینمای ایران, بازیگر, سینمای ایران, اینستاگرام

در انسان بخش هایی نهفته است که به سادگی قابل تشخیص نیست آن چه از آدم های اطرافمان می بینیم، تمام آن نیست!...

در انسان بخش هایی نهفته است که به سادگی قابل تشخیص نیست


آن چه از آدم های اطرافمان می بینیم، تمام آن نیست!...


**


اگر شما هم می خواهید پست های زیبا و یا استوریتان را در همین بخش برایتان منتشر کنیم، تصویر پست همراه با اکانتتان را برایمان ارسال کنید:


تلگرام: @aftabircomonline


اینستاگرام: aftabir22