طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد می ماند یا وزیرارشاد احمدی نژاد رئیس می شود؟

دانشگاه آزاد, طهرانچی, سرپرست دانشگاه آزاد

طهرانچی در شرایطی سرپرستی دانشگاه آزاد را برعهده گرفته که شنیده‌ها حاکی از آن است که ولایتی این بار نیز نمی‌تواند ریاست را به صورت کامل به او بسپارد و برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که گزینه نهایی و اصلی برای ریاست دانشگاه آزاد کسی دیگر است.

شرق نوشت: طهرانچی در شرایطی سرپرستی دانشگاه آزاد را برعهده گرفته که شنیده‌ها حاکی از آن است که ولایتی این بار نیز نمی‌تواند ریاست را به صورت کامل به او بسپارد و برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که گزینه نهایی و اصلی برای ریاست دانشگاه آزاد کسی دیگر است.
برخي شانس سيدمحمد حسيني وزير ارشاد زمان احمدي‌نژاد را بيشتر از ديگران مي‌دانند. با اين همه محمدمهدي طهرانچي سرپرست کنوني دانشگاه آزاد که رياست دانشگاه شهيدبهشتي را در کارنامه خود دارد، از مديراني است که در دوره رياست خود مجوز فعاليت به انجمن‌هاي دانشجويي را نداد و معتقد بود دانشگاه تنها يک محل علمي و آکادميک است.

کد N1936454