اختصاصی آفتاب آنلاین | جوابیه بیمارستان شفا پردیس در مورد عدم پذیرش کودک بیمار

بیمارستان شفا پردیس, پذیرش کودک, بیمارستان پردیس, پذیرش نکردن کودک بد حال

چند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.

آفتاب آنلاین: چند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.
گفته شده بود که کارکنان این بیمارستان خصوصی نه تنها کودک بدحال را پذیرش نکردند بلکه با عوامل اورژانس نیز که بیمار را انتقال داده بود بر سر این موضوع درگیر شدند. همچنین رئیس مرکز اورژانس پردیس گفته بود که تکنیسین های این مرکز مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته اند و به آمبولانس هم که حدود دو ساعت در توقیف عوامل بیمارستان بوده، خسارت وارد شده است.
خبرنگار آفتاب آنلاین طی هماهنگی با مسئولین بیمارستان در مورد علل درگیری های به وجود آمده توضیح خواست. مسئولین بیمارستان نیز در این مورد جوابیه ای را به همراه فیلم های دوربین مداربسته بیمارستان در اختیار آفتاب آنلاین قرار دادند تا به سوالات اذهان عمومی پاسخ داده باشند.
در ادامه، جوابیه بیمارستان شفا شهرستان پردیس را به همراه فیلم های ارسالی مسئولین می بینید:

اختصاصی آفتاب آنلاین | جوابیه بیمارستان شفا پردیس در مورد عدم پذیرش کودک بیمارچند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.


اختصاصی آفتاب آنلاین | جوابیه بیمارستان شفا پردیس در مورد عدم پذیرش کودک بیمارچند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.


اختصاصی آفتاب آنلاین | جوابیه بیمارستان شفا پردیس در مورد عدم پذیرش کودک بیمارچند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.


اختصاصی آفتاب آنلاین | جوابیه بیمارستان شفا پردیس در مورد عدم پذیرش کودک بیمارچند روز پیش خبری در سایت های خبری و خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر عدم پذیرش کودک بیمار توسط بیمارستان شفا در شهرستان پردیس.


منصوره محمدی
خبرنگار

مطلب مرتبط:
بیمارستان پردیس کودک بدحال ۲ ساله را پذیرش نکرد | درگیری با اورژانس
کد N1935468