فیلم | ظریف: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که سهم ایران در خزر ۵۰ درصد بوده یا هست

اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر , کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر, محمد جواد ظریف, ظریف, وزیر امور خارجه, کنوانسیون خزر, گفتگوی زنده خبری, نشست خبری

وزیر امور خارجه چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری درباره سهم بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد است یا اینکه این طور بوده است.

وزیر امور خارجه چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری درباره سهم بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد است یا اینکه این طور بوده است. افرادی که در مورد سهم ایران از خزر صحبت می کنند حتما درباره زیر بستر نمی توانند اظهار نظری کنند چون در این کنوانسیون صحبتی در این زمینه نشده است و احتمال دارد در آینده نزدیک نیز در این زمینه توافقی صورت نپذیرد.

فیلم | ظریف: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که سهم ایران در خزر ۵۰ درصد بوده یا هستوزیر امور خارجه چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری درباره سهم بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد است یا اینکه این طور بوده است.

کد N1933291