خواب دیدم عروس سفیر شدم!

طنز, سرگرمی, فضای مجازی, عروس سفیر, مواد مخدر

اظهار نظر یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش استفاده از مواد مخدر گل در میان جوانان بویژه با استفاده از فضای مجازی، سوژه طنز شهرونگ شد.

اظهار نظر یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص افزایش استفاده از مواد مخدر گل در میان جوانان بویژه با استفاده از فضای مجازی، سوژه طنز شهرونگ شد.

کد N1925989