صدور فرمان مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است

مجلس,رئیس مجلس

رئیس مجلس گفت: پس از دیکتاتوری صغیر جمهوری‌اسلامی شکل گرفت و نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند. این تاریخ مجلس بود و در این ۱۰ دوره مجلس در جمهوری اسلامی ایران منشا خدمات مهم در تاریخ ایران می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی لاریجانی در صحن علنی امروز مجلس با اشاره به سالروز فرمان مشروطیت در این روز گفت: لازم بود که این سالروز را متذکر شویم چرا که نقطه مهم و نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است.

وی تاکید کرد:‌ زمانی که کشور در دیکتاتوری قاجار قرار داشت، کشور بدون مرکزیت قانون‌گذاری بود که با این فرمان و دخالت مراجع تهران و نجف موضوع تشکیل عدالتخانه که بعدها به پارلمان و مجلس و شورای ملی تغییر نام داد، مطرح شد. در پنج دوره اول، مجلس پرتوان و همراه با نیروهای ملی و مذهبی قوی بود.

رئیس مجلس با اشاره به دوران حکومت رضاشاه گفت: وقتی رضاشاه دیکتاتوری خود را به وجود آورد مجلس را از انتفاع انداخت تا اینکه در زمان جنگ جهانی رضاشاه را کنار گذاشتند و فضا باز شد و مجلس برای چند دوره‌ای شکل گرفت که افرادی همچون آیت الله کاشانی و محمد مصدق در آن مجلس حضور داشتند و ملی شدن صنعت نفت هم در این دوره اتفاق افتاد.

رئیس دستگاه قانون‌گذاری اظهار کرد: پس از آن دوباره دیکتاتوری صغیر به وجود آمد و سپس جمهوری‌اسلامی شکل گرفت و نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند. این تاریخ مجلس بود و در این ۱۰ دوره مجلس در جمهوری اسلامی ایران منشا خدمات مهم در تاریخ ایران می‌دانیم.

کد N1924482