توئیت سپنتا نیکنام در واکنش به رای امروز مجمع تشخیص + تصویر

کد N1915915