رشیدپور مدافع مدیری و علیخانی / کنایه رشیدپور به پنهان شدن موسسه ثامن‌الحجج در سایه سلبریتی‌ها

موسسه ثامن‌الحجج , موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج , پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج, پرونده ثامن الحجج, مجری معروف در پرونده ثامن الحجج, واکنش احسان علیخانی, واکنش مهران مدیری, واکنش رضا رشیدپور به پرونده ثامن الحجج, ویدئو رشیدپور

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید به دفاع از مهران مدیری و احسان علیخانی پرداخت.

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید به دفاع از مهران مدیری و احسان علیخانی پرداخت.


رشیدپور مدافع مدیری و علیخانی / کنایه رشیدپور به پنهان شدن موسسه ثامن‌الحجج در سایه سلبریتی‌هارضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید به دفاع از مهران مدیری و احسان علیخانی پرداخت.

کد N1915869