عجیب ترین طلاق سال

دادگاه خانواده, طلاق, دادگاه خانواده شهید محلاتی,دادخواست طلاق

روز شنبه، مردی به دادگاه خانواده شهید محلاتی مراجعه کرد و دادخواست طلاق خود را به قاضی یکی از شعب ارائه داد.

کانال اخبارداغ: روز شنبه، مردی به دادگاه خانواده شهید محلاتی مراجعه کرد و دادخواست طلاق خود را به قاضی یکی از شعب ارائه داد. این مرد بیان کرد که پس از گذشت 1 سال از زندگی مشترک، هنوز مستأجر است و همسرش اجازه خرید خانه را به او نمی‌دهد، هنگامی که علت را از زنش میپرسد زن تفره میرود.

اما پس از مدتی و با نصب دوربین مرد متوجه میشود که همسرش هرشب ساعت 3:17 دقیقه بامداد به زیر زمین خانه میرود و وقتی مرد به زیر زمین مراجعه میکند درکمال تعجب میبیند که همسرش در زیرزمین با یک پیراهن کهنه حرف میزند و دم از انتقام میزند، پس از بررسی های لازم دادگاه متوجه شد که پدر این دختر اورا در کودکی به زیرزمین میبرده و کتک میزده و زن دچار نوعی بیماری روانی شده است و هر شب پیراهنه پدرش را در زیر زمین تهدید میکند؛ متاسفانه مرد شرایط را نمیپذیرد و کار به طلاق میکشد...
کد N1915735