برنامه زمانبندی خاموشی 26 تیر ماه تهران

نفت و انرژی,انرژی,برق,جدول,شهر تهران,قطع برق

امروز برنامه روزانه قطع برق تهران برای 26 تیرماه منتشر و محل قطعی‌های برق به‌ صورت جدول مشخص شده تا شهروندان تهرانی با سهولت بتوانند از قطعی یا عدم‌قطعی برق در محل زندگی خود مطلع شوند.

به گزارش ایلنا، مشترکان متهرانی با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدویت منابع تولید انرژی، صنعت برق ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.
 
مشترکان می توانند با مراجعه به جدول ذیل و براساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل کنند.
 
شایان ذکر است گروه بندی اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت است و صرفا جدول زمانبندی تغییر خواهد کرد.

جدول اعلام شده در این لینک قابل دسترس است.

 

کد N1913524