دولت الکترونیک در استان تهران مغفول مانده‌است

جامعه,استان تهران,الکترونیک,بودجه,دولت الکترونیک,سازمان برنامه و بودجه

رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: فکر می کنم دولت الکترونیک در استان تهران مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نعمت الله ترکی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران که با حضور استاندار برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: امروز اداره کل فناوری ها و ارتباطات استان تهران ملزم به ارایه گزارشی در زمینه بحث دولت الکترونیک شد این گزارش دراین جلسه مطرح و مصوباتی اعلام شد که براساس آن با توجه به این که یکی از وظایف سازمان ها ارایه خدمات الکترونیک است تصمیم گرفته شد میزان خدمات 25 دستگاه اجرایی که می توانند به صورت الکترونیک ارایه دهند حدود 880 خدمت باشد.این دستگاه ها موظف هستند این خدمات رابه صورت رسمی به مردم اعلام کنند.

وی به دومین صورتجلسه امروز اشاره کرد و گفت: کاهش تصدی گری دولت را می توانیم در دولت الکترونیک دنبال کنیم چرا که خدمات از طریق الکترونیک به مردم ارایه می شود و دیگر نیاز به حضور مردم  و مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی نیست.همچنین نزدیک به 1400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال است و قانون موظف است سالانه20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا خدمات از طریق پیشخوان دولت هم ارزانتر و هم سریعتر به مردم ارایه شوند. و در دستگاه ها در این جلسه ملزم شدند تا سه روز آینده نماینده خود را معرفی کرده تا آموزشهای لازم در این خصوص به آنها ارایه شده تا این افراد بتوانند همراه با برنامه ششم توسعه دولت الکترونیک را در سطح استان تهران فعال کند.

ترکی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: برای سال 97 دستگاهها زمانی بودجه را دریافت می کنند که عملکرد داشته باشند در گذشته بودجه در اختیار دستگاهها قرار می گرفت و بعد اگر نظارتی صورت می گرفت مشخص می شد بودجه برای برنامه مصرف شده است یا خیر.

وی ادامه داد: بحث خدمات رسانی شفاف شهروندان از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه مطرح شد دراین جلسه کلیات بحث بودجه براساس عملکرد دستگاهها مطرح و قرار شد دستگاه یک هفته عملکرد خود را نشان داده و سپس در روز شنبه جلسه ای برگزار شده و اعتبارات جاری و عمرانی در آن جلسه مطرح خواهد شد.

کد N1904415