درخواست ترک همدانی برای اعاده دادرسی در پرونده سعید مرتضوی

حقوقی قضایی,سعید مرتضوی,دادگاه,شکایت کارگران

وکیل مدافع جمعی از کارگران از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی ترک همدانی (وکیل مدافع جمعی از کارگران) با اعلام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده تخلفات مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی گفت: به رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را ارایه کرده‌ام.

وی ادامه داد: تا به امروز هیچ رد مالی به کارگران صورت نگرفته است بر همین اساس در ارتباط با پرونده مرتضوی و حکم صادره در این پرونده، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌ام.

پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی است که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی محمدی بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی، تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس تعزیری و حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان بود، به رد مال محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

 در بخش دوم پرونده مرتضوی تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ و اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. اما دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد کرد.

کد N1898871