انتقاد شدید معاون ستاد دکتر روحانی در مسجد سلیمان از انتصاب غیرقانونی

فوتبال,نفت مسجد سلیمان,هیات مدیره نفت مسجد سلیمان

معاونت ستاد دکتر روحانی در شهرستان مسجدسلیمان از معاون وزیر نفت و مدیر عامل ملی نفت ایران درخصوص انتصاب عضو هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، معاونت ستاد دکتر روحانی در شهرستان مسجدسلیمان از معاون وزیر نفت و مدیر عامل ملی نفت ایران درخصوص انتصاب غیرقانونی و سیاسی و غیر ورزشی رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی به عنوان هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر انتقاد کرد.

مهندس ایرج شیخ رباط ویسی معاونت ستاد دکتر روحانی در مسجدسلیمان ضمن اعتراض شدید به اقای کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص انتصاب سیاسی رئیس ستاد حجة الاسلام رئیسی در هیات مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان خواستار توضیح ایشان در این رابطه شد.مهندس شیخ رباط با اشاره به اعمال نفوذ جریانی سیاسی در انتصاب اخیر با اشاره به سابقه غیر ورزشی و غیر مرتبط شخص منصوب شده چنین اقداماتی را موجب تخریب اعتماد عمومی جوانان ورزش دوست مسجدسلیمانی به دولت به عنوان متولی اصلی این تیم عنوان نمود.

مهندس شیخ رباط اضافه نمود سابقه جریان سیاسی موصوف نشان داده که اینان نه در پی رونق ورزش بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی به نفع جریان خود هستند.شیخ رباط در پایان با خطاب قرار دادن کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان قصور کننده اصلی در این جریان افزود اقای کاردور علت این فیل در هوا کردن های اخیرشان را برای زنگنه وزیر نفت و اقای رئیس جمهور تشریح نموده و مسئولیت به کارگیری عناصر جریانان مخالف دولت را در چنین مناصب حساس ورزشی بپذیرند و پاسخگو باشند.

کد N1894836