تایید تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر از سوی پزشکی قانونی

انتظامی حوادث,تجاوز,احمد شجاعی,دختربچه افغانی

رییس پزشکی قانونی کل کشور تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر را تایید کرد.

احمد شجاعی (رییس پزشکی قانونی کل کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.

 

کد N1893445