تصاویر| جزئیات تازه از دیدار و توافق رهبران دو کره

کد N1885315