مدیرکل ارزیابی وپاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش:

توان ما محدود و عرصه وسیع است/ شکایت کنید، رسیدگی می شود

اجتماعی

مدیرکل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش حوزه عملکردی این اداره کل از جمله نحوه رسیدگی به شکایات را تشریح کرد.

علیرضا کمرئی رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در گفتگو به خبرنگار مهر، درباره موفقیت این اداره کل در حیطه عملکردی نظارتی خود بر حوزه های آموزش و پرورش گفت: ما سه محور فعالیت داریم. یک محور ارزیابی دستگاه و واحدهای استانی و منطقه ای است که مبتنی بر شاخص هایی که موجود است ارزیابی می کند و نسبت به صیانت از ارزش های آموزش و پرورش، عمل می کند. در این بخش هر جا انجرافی در راستای تحقق اهداف مشاهده شود، برخورد صورت می گیرد و به سیستم بازخورد داده می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این رصد چگونه رخ می دهد، بیان کرد: رصد سیستم و معلم ها به دو صورت انجام می شود. درباره معلم ها فرم هایی وجود دارد که بر اساس تفاهم نامه بین معلم و مدیر مدرسه ارزیابی در آن فرم ها در هر فصل وارد می شود. در واقع این فرم عملکردی معلمان است. در نهایت نیز این ارزیابی صورت می گیرد که هر معلم نسبت به ۱۲۰ امتیاز چه امتیازی کسب کرده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش در ادامه درباره ارزیابی سازمان بیان کرد: به طور ویژه در دولت عملکرد همه دستگاه ها توسط سازمان برنامه در دو دسته شاخص های عمومی و خصوصی صورت می گیرد. ارزیابی عمومی برای همه دستگاه هاست اما دسته دوم مربوط به وظایف ذاتی آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش با سطوح استانی و منطقه ای تفاهم نامه هایی دارد که بر این اساس عملکردها ثبت و مستند سازی می شود. در واقع اجرای این تفاهم نامه ها رصد و ارزشیابی می شود.

کمرئی همچنین اظهار کرد: در دومین مرحله عملکردی ما که بحث نظارت و بازرسی است فعالیت مستمری دایم. در همه موارد به طور مثال روی درآمد اختصاصی آموزش و پرورش و یا سرویس مدارس و.... در استان های مختلف این بازرسی صورت می گیرد. هر بازرس در هر مورد ۵ روز در محل مقیم می شود و مستندات موجود را جمع اوری می کند و نظر دی نفعان را نیز پرسش و جو می کند.

وی در جواب به این سوال که چرا با وجود این فراِیندها باز شاهد موارد تخلفات فردی و گاه سیستمی هستیم، به طور مثال آخرین مورد موضوع معلمی که اقدام به کوتاه کردن موی دانش آموز دختر کرده بود و آموزش و پرورش ورود کرد، اظهار کرد: سومین کار ما پاسخگویی به شکایات است و آنجا به صورت کمتر فعالانه حضور داریم اما اگر شکایتی در سامانه های مربوط ثبت شود ورود می کنیم. بنابراین هر کس احساس می کند اجحاف یا خطایی صورت گرفته حتما از این طریق با ما در تماس باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش گفت: به هر حال آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی قابل قیاس با هیچ دستگاهی نیست. ما ۱۳.۵ میلیون دانش آموز داریم و بیش از یک میلیون معلم و هر سیاست در آموزش و پرورش بر تک تک خانواده ها اثر می گذارد. از نظر گستردگی عملکردی آموزش و پرورش ایجاد خطا در سیستم به نظر دور از انتظار نیست. ما ادعا نداریم چتر نظارتی امان به حدی گسترده است که می توانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم اما از آن سو نمی شود گفت سیستم کاری ما کارایی نداشته است. توان ما محدود و عرصه کار وسیع است.

وی اضافه کرد: ما سعی در ایجاد سیاست های بازدارنده داریم. و بعد بر روند اجرای آن نظارت می کنیم. اگر مشکلی هم باشد رسیدگی می کنیم. اما جامعه ما هوشمند است و می داند وجود ۱۰ مورد تخلف اینگونه در عرصه ای که ۱۴.۵ میلیون فرد مرتبط دارد شاید قابل تامل نباشد.

کد N1884095