تلاش 6 بانک آلمانی برای مقابله با تحریم‌های ترامپ علیه ایران

سیاسی

گروهی مرکب از شش فُولکس بانک ( بانک‌های تعاونی که عمدتاً به شرکت‌های متوسط خدمات بانکی ارائه می دهد) می خواهند با وجود خطرتحریم‌های آمریکا علیه ایران، همچنان کارهای مالی را برای شرکت هایی که می خواهند به این کشورکالا و خدمات صادر کنند، انجام دهند.

 به گزارش ایسنا  ، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ  به نقل از پاتریسیا مِلفی، مدیرمرکز فعالیت های بین المللی در فوُلکس بانک که به شرکت ها خدماتی چون پرداخت های بین المللی و افتتاح حساب ارزی و معاملات ارزی را ارائه می دهد ،  نوشت :  ما در کار جابه‌جایی پول با کشورهای دشوار تخصص داریم. در این مرکز از جمله مؤسسه های فُولکس بانک در وورتمبرگ، فورتزهایم، هایل برُون، کونستانس، شوارتزوالد-دوناو- نِکار و فُولکس بانکِ متحد عضویت دارند.
مِلفی افزود: مادام که شرکت ها و بانک ها مقررات اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل را رعایت کنند، نمی‌تواند اتفاقی بیفتد.

انتهای پیام

کد N1883006