نرخ اجاره بها در استان‌تهران۳.۱ درصد رشد کرد

راه و مسکن,آذربایجان غربی,استان تهران,استان های کشور,رشد,مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا و بر اساس اعلام بانک مرکزی؛ شاخص اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به ۱۱۲.۶ درصد رسید که نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال ۱۳۹۶ نسبت به متوسط سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص  اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است و شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عـدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۲.۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسـط در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ضمن آنکه شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای کوچک در سه‌ ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص اجاره بهای مسکن در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ نسبت به سه ماهه قبل، در تمامی استان‌های کشور افزایش یافت و بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمـد معادل ۹.۵ درصد بود و استان زنجان با ۴.۴ درصد افزایش در رده بعدی قرار گرفت.کمترین میزان افزایش مربوط به آذربایجان غربی با ۱.۴ درصد بود و استان اردبیل با ۱.۷ درصد در رده بعـدی قـرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل ۳.۱ درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عـدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۲.۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش داشته است

متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسـط در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد

شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای کوچک در سه‌ ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

 

کد N1876013