عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد؛

راهکار جلوگیری از ورود«پرستارنماها»به چرخه خدمات مراقبت در منزل

سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، راهکار جلوگیری از فعالیت «پرستارنماها» در مراکز مراقبت در منزل را سخت تر شدن شرایط اعطای مجوز راه اندازی این مراکز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه، در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر فعالیت پرستار نماها در مراکز مراقبت در منزل، گفت: نیاز است شرایط احداث و اعطای مجوز راه اندازی این مراکز سخت تر شود تا افراد اقدام به بکارگیری افراد غیرمتخصص و پرستار نماها نکنند.

وی افزود: از سویی وزارت بهداشت نیز باید نظارت ها را بر این مراکز تشدید کند تا تخلفی در این رابطه صورت نگیرد زیرا جان مردم در معرض تهدید قرار می گیرد.

حمزه با یادآوری اینکه مردم نیاز جدی و مبرم به مراقبت در منزل دارند، گفت: در سایر موسسات کاری ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد و احتمال بروز تخلف در مراکز مراقبت در منزل نیز وجود دارد اما این حوزه به دلیل درگیر بودن با سلامت مردم نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارد و باید با تعریف مکانیسم های لازم شرایط راه اندازی این مراکز سخت شود و افراد ضوابط و قوانین را رعایت کنند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تعداد مراکز مراقبت در منزل، ادامه داد: راه اندازی این مراکز توسط بخش خصوصی و هزینه آنها را نیز مردم می پردازند، البته مراکز مراقبت در منزل موضوع جدیدی است و هنوز در کشور به خوبی جانیفتاده به گونه ای که در شهرهای کوچک و روستاها مورد استقبال قرار نگرفته و این مهم تنها در کلانشهرها عملیاتی شده است بنابراین نیاز است ارائه مشوق ها برای راه اندازی این مراکز در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مراقبت های پرستاری در منزل صرفه جویی در منابع، بهبود وضعیت پرستاران و ارتقای سطح سلامت جامعه را به دنبال دارد، تصریح کرد: تعرفه مراقبت پرستاری در منزل به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و پوشش بیمه ای آن نیز در دستور کار قرار گرفته که نیاز است هر چه سریع تر تحقق یابد.

کد N1865392