پروازهای عبوری از آسمان ایران 12 درصد افزایش یافت

راه و مسکن,ایران,رشد,فرودگاه,آسمان,عبوری

به گزارش ایلنا، تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال 96 به بیش از 426 هزار و 684 سورتی رسید که به طور متوسط روزانه بیش از یک هزار و 168 پرواز انجام عبوری انجام شده است.

آمارها حاکی از انجام 382 هزار و 162 سورتی پرواز عبوری در سال 95 از آسمان ایران بوده است که تعداد آن نسبت به سال 94 حدود 11 درصد رشد داشت.

در اسفند ماه سال 96 تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران با کاهش 5.8 درصدی از 31 هزار و 993 پرواز به 30 هزار و 126 مورد رسید.

بر اساس گزارش گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در فروردین ماه سال 95 تعداد پروازهای عبوری در آسمان ایران 31 هزار و 948 سورتی بوده در حالی که در فروردن ماه 96 به 33 هزار و 151 مورد رسید.

همچنین در شهریورماه سال 95 تعداد پروازهای عبوری در آسمان ایران به 33 هزار و 239 مورد رسید در حالی که در شهریورماه سال 96 تعداد آن به 40 هزار و 257 سورتی رسیده بود.

در بهمن و اسفندماه سال 95 تعداد این پروزاها به ترتیب به 31 هزار و 32 و 31 هزار و 441 پرواز افزایش یافت، اما در بهمن و اسفند ماه سال گذشته تعداد پروزهای عبوری از آسمان ایران به ترتیب به 31 هزار و 994 و 30 هزار و 126 سورتی رسید.

کد N1864158