آذربایجانی و نهرینی معاونان جنیدی شدند/ داوودی گرمارودی، مشاور

حقوقی قضایی,علیرضا آذربایجانی,لعیا جنیدی,هما داوودی

به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در حکمی علیرضا آذربایجانی را به عنوان معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی منصوب کرد که متن این به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا آذربایجانی 

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون هماهنگی و برنامه‌‌‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی» منصوب می‌‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌‌‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم.

همچنین جنیدی در حکمی دیگر، فریدون نهرینی را به عنوان معاون امور حقوقی دولت منصوب کرد که متن حکم وی به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر فریدون نهرینی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون امور حقوقی دولت» منصوب می‌‌‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌‌‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم. 

معاون حقوقی رییس‌‌‌جمهور همچنین در حکمی هما داوودی گرمارودی را به عنوان مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری منصوب کرد که متن این حکم به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر هما داوودی گرمارودی 

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری» منصوب می‌‌‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌‌‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم.

کد N1863910