برگزاری جلسه کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست داخلی,مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایلنا، در این نشست بازنگری و تدوین آئین نامه نظارت مجمع مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه گزارشی از سوابق نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی مصوب توسط قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول ارائه گردید و در ادامه اعضای کمیسیون، دیدگاه‌های خود را در خصوص آسیب‌شناسیِ آئین‌نامه فعلی و نیز بررسی موانع نظارتِ مؤثر بیان ، و بر تحقق دستور مقام معظم رهبری در این خصوص تأکید کردند.

بررسی پیشنهادها و بندهای اصلاحی آئین‌نامه نظارت به جلسه آتی این کمیسیون موکول شد.

موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری ، از اولویت های ویژه دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت‌نظام می باشد و برای این منظور ، سال گذشته ،  هیات عالی نظارت متشکل از رییس ، دبیر و ۱۳نفر از اعضای مجمع تشکیل شده است.

کد N1863696