دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از رفتار مامور گشت ارشاد

اجتماعی

به دنبال انتشار فیلمی از نحوه برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی گشت ارشاد با یکی از بانوان که متظاهر به عدم رعایت قانون بود،وزیرکشوردستور بررسی جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه راصادرکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام وزارت کشور، لازم به توضیح است فیلمی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن دختر خانمی در مقابل تذکر مامور نیروی انتظامی به رعایت قانون اقدام به فحاشی کرد، اما با برخورد غیر سازمانی مامور نیروی انتظامی (گشت ارشاد) مواجه شد.

کد N1862618