از سوی دادستانی تهران؛

متن حکم حمید بقایی صادر شد/جزئیات اختلاس‌ها و ۱۸۴۲سکه بهار آزادی

اجتماعی

دادستانی تهران حکم محکومیت حمید بقایی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن و با عنایت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متن کامل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص محکوم‌علیه حمید بقایی فرزند محمد را به شرح ذیل اعلام و منتشر کرد:

در این پرونده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۹۶.۰۹.۲۶ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ استان تهران متهمین آقایان: ۱-حمید بقایی فرزند محمد متولد ۱۳۴۸  اهل همدان و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری، ایرانی، معاون اجرایی و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری ایران و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری آزاد با تودیع وثیقه به اتهام:
۱-۱ اختلاس مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال در حق دولت و انفصال کامل از خدمات دولتی که در راستای تبصره سه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاف و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله جرم قبل از تنظیم کیفرخواست اجرای مجازات حبس معلق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی به میزان دو برابر مال موضوع اختلاس معادل مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از مجموع دو برابر مال ماخوذه به میزان ۳۲۰ میلیارد ریال معاف گردیده است. 
۲-۱ اختلاس به مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و ۵۹۰ هزار دلار به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در حق دولت
۳-۱ اختلاس تعداد ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی و یک هزار و ۸۴۲ سکه نیم بهار آزادی و ۱۵ سکه دو و نیم و وجه نقد به مبلغ یکصد و ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و کارت هدیه معادل مبلغ ۴ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی و رد تعداد ۷۰۳ سکه بهار آزادی و ۱۸۴۲ سکه نیم بهار آزادی و ۱۵ سکه دو و نیم و وجه نقد به مبلغ ۱۲۱ ملیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و کارت هدیه معادل مبلغ ۴ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال در حق نهاد ریاست جمهوری
۴-۱ اختلاس به مبلغ سه میلیارد ریال به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ سه میلیارد ریال در حق صندوق دولت شهیدان رجایی و باهنر 
۵-۱ تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در حق دولت (در اجرای تبصره یک الحاقی به بند دال ماده دو قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی)
۶-۱ اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و تحمل ۸۰ شلاق تعزیری 
۷-۱ ممانعت از انجام تحقیقات ماموران سازمان بازرسی کل کشور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری
۸-۱ نگهداری گاز اشک آور به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط گاز اشک آور به نفع دولت
۹-۱  نگهداری ۱۹ عدد شوکر برقی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط آنها به نفع دولت
۱۰-۱ نگهداری نارنجک دودزا و تحمیل شش ماه حبس تعزیری و ضبط آنها به نفع دولت
۱۱-۱ نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نفع دولت
۱۲-۱ توهین به مسئولان قوه قضاییه به تحمل ۷۵ ضربه شلاق  تعزیری
۱۳-۱ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری
۱۴-۱ تبانی در معاملات دولتی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی

در حال تکمیل است.

حکم کامل صادره در اینجا قابل مشاهده است.

کد N1846067