نیروهای امدادی تا ساعتی دیگر به محل حادثه می‌رسند

کد N1842343