اقدامات مجدانه آخوندی را نباید نادیده گرفت/نمی‌توان چشم بر انتصابات تخصصی و غیر سیاسی بست/وزیر راه و شهرسازی پشتیبان بخش‌خصوصی است

کد N1842079