نکته بهداشتی: پیشگیری از گاز گرفتن حیوانات

مجله نکته بهداشتی روز,محیط زیست جهان

همشهری آنلاین: حیوانات وحشی معمولاً از تماس با انسان‌ها اجتناب می‌کنند، مگر احساس تهدید کنند، بیمار باشند یا در حال محافظت از بچه‌هایشان باشند.

گاز گرفتن حیوانات خانگی شایع‌تر است، اما به‌ندرت این موارد گازگرفتگی خطرناک هستند.

برای پیشگیری از گاز گرفته شدن به‌وسیله حیوانات به این نکات توجه کنید:

- هرگز از حیوانات ناشناس را نگه ندارید یا تغذیه نکنید.

- مارها را به حال خود بگذارید. در مناطقی که مارهای سمی وجود دارند، چکمه و شلوارهای بلند بپوشید.

- هنگامی حیوانات در اطراف هستند، با دقت مراقبت کودکانتان باشید.

- گربه‌ها،سگ‌ها و موش‌خرماهای خانگی را بر ضد هاری واکسینه کنید.

- حیوانات خانگی را عقیم کنید، به‌این‌ترتیب کمتر ممکن است تهاجمی شوند.

- اگر اخیراً واکسن کزاز نزده‌اید، واکسن یادآور کزاز بزنید.