سوءاستفاده از خانم‌ها در پوشش امداد خودرو

انتظامی حوادث,مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت به رانندگان خانم درباره افرادی که تحت پوشش امداد خودرو اقدام به سوءاستفاده از خانم‌ها می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت به رانندگان خانم درباره افرادی که تحت پوشش امداد خودرو اقدام به سوءاستفاده از خانم‌ها می‌کنند، هشدار داد و اعلام کرد: اخیرا افرادی تحت پوشش امداد خودرو با سواستفاده از عدم آشنایی خانم ها با مسائل فنی خودرو جلوی آنان را می گیرند و می گویند خودرو دچار نشستی بنزین است و هر لحظه احتمال وقوع آتش سوزی است.

راننده هراسان را متقاعد می سازند که باید پمپ تعویض شود و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت تعویض پمپ دریافت و  پمپ مستعمل جایگزین می کنند.

پلیس آگاهی هفته گذشته باندی از این امداد های قلابی خودرو را متلاشی کرد.

کد N1831749