سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات منصوب شد

حقوقی قضایی,تعزیرات حکومتی

با حکم معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان منصوب شد.

به گزارش ایلنا، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی حکمی «سید یاسر رایگانی» را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات منصوب کرد.

در بخشی از حکم رایگانی آمده است: امید است با استعانت از درگاه ایزد منان، با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم و بهره مندی از تمام ظرفیت ها در چرچوب قوانین و مقررات در انجام وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشید.

کد N1829747