سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب شد

سیاست داخلی,استانداری تهران

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با حکم استاندار تهران، «رضا آقا علیخانی» به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب شد.

 

کد N1825351