زن قاتل از قصاص قسر در رفت!

قتل,قتل عمد,قتل غیر عمد,قصاص,قصاص نفس,دعوا,جروبحث,اختلاف,اختلافات,اختلافات خانوادگی,دادگاه,دستگیری,پزشکی قانونی,پلیس,دادسرا,دیوان عالی,زن قاتل از قصاص قسر در رفت

زن قاتل از قصاص قسر در رفت! | حکم قصاص زن جوان که همسرش را به خاطر اختلاف های خانوادگی کشته بود در دیوان عالی کشور شکست تا وی بار دیگر از خود دفاع کند.

به گزارش آفتاب و به نقل از رکنا، صبح دوم فروردین ماه سال 94 فریادهای کمک خواهی طاهره 34ساله در آپارتمانشان در یکی از خیابان های محله نعمت آباد پیچید و همسایه ها را به واحد آپارتمانی آنها کشاند. همسایه ها وقتی برای کمک به خانه این زن رفتند با جنازه خونین شوهر 30ساله اش سجاد روبه رو شدند .پلیس در جریان قرار گرفت و جنازه خونین سجاد به پزشکی قانونی فرستاده شد.طاهره در همان بازجویی مقدماتی گفت: وقتی من و شوهرم با هم درگیر شدیم او با چاقو به سینه اش زد و خودکشی کرد.
وقتی پزشکی قانونی در گزارشی فرضیه خودکشی را رد و اعلام کرد مرد جوان بر اثر اصابت تیغه چاقو از سوی یک نفر دیگر به قتل رسیده است بار دیگر طاهره تحت بازجویی قرار گرفت اما منکر قتل شد.
در حالی که طاهره خود را بی گناه می خواند علیه وی کیفرخواست صادرشد. این زن در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. و مادر شوهرش برای وی حکم قصاص خواست.
سپس طاهره به قضات گفت: من و سجاد 8 سال قبل در شهرستان با هم ازدواج کردیم و برای زندگی به تهران آمدیم. زندگی بدی نداشتیم اما چون بچه دار نمی شدیم خانواده سجاد در زندگی مان دخالت می کردند وخیلی اوقات باعث درگیری بین ما می شدند.

وی ادامه داد: سجاد مدتی بود معتاد و عصبی شده بود. چون روز ششم عید جشن عروسی برادر زاده ام بود از سجاد خواستم تا برای شرکت در جشن عروسی به شهرستان برویم اما او بهانه گیری کرد و سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. چند دقیقه بعد سجاد آرام شد و از من خواست تا چمدانم را ببندم. مشغول جمع کردن لباسهایم بودم که بار دیگر با هم درگیر شدیم و کار به کتک کاری کشید. او گفت به مسافرت نمی رویم. دعوای من و شوهرم تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و ما خوابیدم. صبح زود سجاد بیدار شد. این زن ادامه داد: او که آرامتر شده بود گفت عصر به سفر می رویم اما تماس تلفنی خواهرش باعث شد تا بار دیگر من و شوهرم با هم درگیر شویم. سجاد که حال طبیعی نداشت به سمت من حمله کرد و گلویم را گرفت. او می خواست مرا خفه کند که او را هل دادم. سجاد همان موقع به آشپزخانه رفت و یک کارد به دست گرفت و به سینه اش زد. من که شوکه شده بودم چاقو را از سینه اش بیرون کشیدم و با داد و فریاد همسایه ها را خبر کردم . من واقعا شوهرم را نکشتم و در این ماجرا بی تقصیرم.
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کرد. این حکم اما در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید نشد. به این ترتیب قرار شد تا زن جوان بار دیگر از خود دفاع کند.
http://www.aftabir.com
کد N1824496