وزیر ارتباطات:

بررسی حملات سایبری دیشب به برخی سایت ها پایان یافت

کد N1824307