پاسخ قوه قضاییه به مهران مدیری در برنامه هفت | شما که انتقاد می کنید، آدم نیستید؟!

هفت, برنامه هفت, پخش برنامه هفت, زمان پخش برنامه هفت, مجری برنامه هفت, رضا رشیدپور, تکرار برنامه هفت, ساعت تکرار برنامه هفت, هفت مهران مدیری, برنامه هفت مهران مدیری, برنامه هفت امشب, برنامه هفت دیشب, برنامه هفت امشب, انتقاد از قوه قضاییه, انتقاد از قوه قضاییه برنامه هفت, برنامه هفت قوه قضاییه, مهران مدیری قوه قضاییه, مهران مدیری در برنامه هفت, مهران مدیری در برنامه هفت امشب, مهران مدیری در برنامه هفت چه گفت, برنامه هفت با حضور مهران مدیری, پاسخ اژه ای به مدیری, محسنی اژه ای

پاسخ قوه قضاییه به اظهارات مدیری در برنامه هفت | محسن اژه ای سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات مهران مدیری در برنامه هفت که گفته بود «مگر می شوداز قوه قضاییه انتقاد کرد؟» واکنش نشان داد. محسنی اژه ای رو به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را وارد و مطرح می کنید، آدم نیستید؟ فرشته هستید؟!

بیشتر بخوانید: ماجرای انتقاد مهران مدیری از قوه قضاییه .
محسنی اژه ای در واکنش به سخنان مهران مدیری مبنی بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد قوه قضائیه سخن بگوید گفت: پس این همه حرف در مورد قوه قضاییه می زنند چیست؟ خود شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را وارد و مطرح می کنید، آدم نیستید؟ فرشته هستید؟!
کد N1822584