موسوی: مشکل فقط ترامپ نیست؛ سپاه شروط مذاکره را گفته بود

کد N1818581