ناتو: روسیه برای رقابت در دریا با ناتو آماده می‌شود

ایران و روسیه,روسیه,ناتو

فرمانده نیروی دریایی ناتو گفت: روسیه برای رقابت در دریا با ناتو آماده می شود

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری تاس کلایو جانسون ژنرال انگلستانی و فرمانده نیروی دریایی ناتو در شورای آتلانتیک گفت: ما اکنون در روند رقابت در دریا قرار داریم که قبلا وجود نداشت.

روسیه خود را برای دوران تشدید چالشها آماده میسازد و چین نیز همینطوری عمل می نماید. این امر بر اهمیت حفظ توان نیروی دریایی در راهکار ناتو تاکید می کند.

روسیه اکنون از امکانات ایجاد شده بخوبی استفاده میکند. ما مشاهده میکنیم که روسیه در عرصه جاسوسی هدفدار تر، ستیزه جویانه تر، شفافتر و نزدیکتر به خانه ما عمل می کند.

یوری شویدکین نماینده دوما از فراکسیون "روسیه واحد" در پاسخ به اظهارات جانسون گفت: بیانه ناتو در خصوص ستیزه جویی های روسیه واقعیت ندارد. روسای ناتو بدنبال بهانه ای جهت بازنگری در ساختار یگانهایشان هستند.

49261

کد N1816713