تقویت حاکمیت شرکتی در بانک صادرات اجتناب ناپذیر است

كلان ، پولی ، مالی,ایران,بانک مرکزی,صنعت,قوانین و مقررات,بانک

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران بکار گیری اصول حاکمیت شرکتی در این بانک را ابزاری موثر برای پاسخگویی به ذینفعان متعدد عنوان و بر رعایت ضوابط و مقررات کنترل های داخلی موثر تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، غلام سوری رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به نیاز مستمر به ارزیابی و کنترل اثربخش فعالیت ها در بانک، تقویت مکانیزم حاکمیت شرکتی (CORPORATE GOVERNANCE) در بانک را خواستار شد و با بیان اینکه بخش مهمی از کارکردهای حاکمیت شرکتی متوجه کنترل های داخلی است، گفت: رعایت اصول این مکانیزم در صنعت بانکداری با توجه به حساسیت و پیچیدگی‌های این حرفه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در نتیجه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، کمیته بال و ... مطالعات مختلفی را در مورد کنترل های داخلی انجام داده و اصولی را مطرح و بانک ها را ملزم به رعایت آن کرده اند.

رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران در خصوص حاکمیت شرکتی افزود: حاکمیت شرکتی در برگیرنده و تبیین کننده روابط و مسئولیت‌ها در میان ذینفعان مختلف شامل سهامداران، هیات مدیره و مدیران است و برای ترویج عملکرد مطلوب و رقابتی، دستیابی به اهداف موسسه، استفاده مطلوب و کارآمد از منابع و تامین منافع گروه‌های مختلف اجرا می گردد. بعلاوه به‌سادگی قابل درک است که حاکمیت شرکتی با کنترل داخلی و مدیریت ریسک ارتباطی نزدیک دارد. وجود مدیریت ریسک، تطبیق و کنترل داخلی در یک موسسه، موید کارکرد حاکمیت شرکتی در آن است.

وی افزود: پایه و اساس بانکداری ایمن و سالم، ‌کنترل های داخلی موثر است که بدون وجود آن نمی توان به ارائه خدمات بانکی پرداخت. وجود یک سیستم کنترل داخلی اعم از مالی و عملیاتی که به طور بایسته طراحی شده و با ثبات اجرا شود به هیات مدیره کمک می کند که منابع بانک را حفظ نماید، گزارشهای مالی قابل اعتماد ارائه کند، فعالیتش مطابق قوانین و مقررات باشد، امکان خطاها و دور زدن مقررات را کاهش دهد و خطاها و فقدان مقررات را تشخیص دهد.

سوری با اشاره به اینکه بانک مرکزی یکی از نهادهای پیگیر رعایت کنترل های داخلی موثر می باشد، گفت: این تأکید بانک مرکزی باعث هدایت بانکها به سمت فعالیت امن و سالم و تهیه گزارش های مالی صحیح و مطابق با قوانین و مقررات می شود. عمدتا الزامات بانک مرکزی به بانکها در خصوص کنترل های داخلی شامل تطبیق، ریسک و حسابرسی داخلی و ارائه به موقع و صحیح گزارش های مالی و رعایت مقررات و قوانین پولی و بانکی است. همچنین بانک ها را ملزم به ارائه گزارشات مالی حسابرسی شده می نماید.

وی پیشنهاد کرد: با تقویت فرهنگ کنترل داخلی شامل خودکنترلی و پیشگیری، می توان ضمن دقت در بررسی ها، گزارش هایی بر اساس انصاف و بدور از موضع گیری جانبدارانه ارائه کرد که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نبوده و در هنگام انتشار نیز خللی بر آن وارد نگردد.

 

کد N1810886