عکس: تهران از اغتشاشات تا آرامش | نگاه دوربین به روزهای اغتشاش در تهران +عکس

تهران, عکس تهران, درگیری, تهران, اعتراضات تهرات, اغتشاشات تهران, تجمعات تهران, درگیری تهران, درگیری در تهران, اغتشاشات در تهران, عکس اغتشاشات تهران, عکس اغتشاشات در تهران, عکس اعتراضات تهران, تهران دیشب, عکس تهران دیشب, عکس اغتشاشات دیشب, عکس تظاهرات تهران, عکس درگیری تهران, درگیری دیشب تهران, اغتشاش تهران, اغتشاشات تهران, عکس اغتشاش تهران, عکس اغتشاشات تهران, تصاویر اغتشاشات تهران, تصاویر اغتشاش تهران, تصاویر درگیری تهران, آرامش در تهران, وضعیت تهران, عکس دانشگاه تهران,

عکس: تهران از درگیری تا آرامش نسبی | همزمان با نا آرامی هایی که برخی شهرهای ایران در روزهای گذشته تجربه اش کردند، تهران نیز شاهد اغتشاشاتی بود که بیشتر در خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران شکل می گرفت. اغتشاشات تهران گرچه سه شنبه ارام گرفت، اما از شنبه تا دوشنبه سه روز پرسروصدا برای پایتخت ساخت. از درگیری شنبه تا آرامش نسبی تهران در روز گذشته را در عکس های زیر ببینید!

عکس: اعتراضات در تهران
عکس دانشگاه تهران در روز آغاز ناآرامی ها
عکس: اغتشاشات تهران
عکس: اغتشاش در تهران
عکس تجمع در تهرانبیشتر ببینید: درگیری در قهدریجان .


بیشتر بخوانید: 2 کشته در اعتراضات ایذه .


عکس: ناآرامی در تهران؛ شنبه
عکس اغتشاش در تجمع تهران
عکس : خیابان انقلاب تهران در ناآرامی ها
عکس: اغتشاشات تهران
عکس: تهران، سه شنبه، آرامش نسبی
کاهش تعداد نیروهای امنیتی در تهران
عکس: سه شنبه تهران آرام بود...


[img]http://www.aftabir.com/news/extra/2018/01/03/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8.JPG


عکس: سه شنبه تهران آرام بود...


http://www.aftabir.com/news/extra/2018/01/03/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8+.JPG


سه شنبه نه اعتراضی بود، نه بازداشتی!


http://www.aftabir.com/news/extra/2018/01/03/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8+%D8%B9%DA%A9%D8%B3.JPG


تهران آرام شد


http://www.aftabir.com/news/extra/2018/01/03/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8.JPG


کد N1810752